เทศบาลเมืองนางรองได้ดำเนินการตาม โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ที่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2558
โดยนายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองนางรอง ได้มอบอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านให้กับนางสาวรวยรุ่ง สุคำชา บ้านเลขที่ 11 ถ.พญาดำดิน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์