เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เทศบาลเมืองนางรองได้ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์