วันนี้เวลา 10.00น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอนางรอง นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและส่วนราชการในอำเภอนางรองได้ให้การต้อนรับ พลตรี เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26 และคณะ ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังปัญหา การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งดอนแต้ว ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น 3 โดยมีนายทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรองได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ฯภายในเขตเทศบาลเมืองนางรอง