ดูแลแก้ปัญหาน้ำท่วม นายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรองได้นำทีมงานตรวจสภาพน้ำท่วมที่ซอยบุญเชตุ ชุมชนถนนหักพัฒนา โดยรับฟังความคิดเห็นและร่วมหารือการแก้ปัญหากับพี่น้องในชุมชนพร้อมกันนี้ได้แจกยาสามัญประจำบ้านให้แก่พี่น้องประชาชนและไปดูรางระบายน้ำในชุมชนวัดใหม่เรไรทองเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาในอนาคต