นายมาโนช ตันเจริญนา่ยกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรองทั้ง 3 เขต หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองนางรอง ได้นำสิ่งของและเงินที่ได้รับบริจาคจากพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองนางรอง จำนวน 259,000 บาท
โดยนำไปมอบให้กับนายฉัตรชัย พรมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เืพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป