เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองนางรอง นำคณะ อสม. ศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เพื่อ เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ และ ขอขอบคุณเทศบาลเมืองกันทราลักษณ์ เทศบาลตำบลแสนสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลตำบลขุขันธ์ ที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานอย่างดียิ่ง