การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กเบิกบานเกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์1 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) ซึ่งมี 5ศูนย์ และ 1 โรงเรียน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถนนหัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวสะพาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเรไร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขุนก้อง และ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1)