วันที่ 14 ตุลาคม 2554 เวลา 14.00 น. นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วย นายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้ร่วมต้อนรับคณะจาก ชมรมนางรองสร้างสรรค์ ชมรมแอโรบิคดานซ์นางรอง และ สมาคมส่งเสริมศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนางรอง ที่เดินทางมาบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จังหวัดลพบุรีจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท

(นายแสงสว่าง รัตนนิลกาล นายกสมาคมส่งเสริมศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนางรอง บริจาคเงินจำนวน10,000 บาท)

(นายสุพจน์ สุริยวิจิตรเศรณี ประธานชมรมนางรองสร้างสรรค์ บริจาคเงินจำนวน 5,000บาท)

(นางไซเง็ก ยิ่งทนดี ประธานชมรมแอโรบิคดานซ์นางรอง บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท )

น้ำใจนางรอง ช่วยพี่น้องน้ำท่วม