เทศบาลเมืองนางรองได้ตั้งเต๊นท์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จังหวัดลพบุรีั 2 จุดด้วยกัน คือ 1. บริเวณคิวรถเล็ก 2. บริเวณตลาดสระหญ้าม้า โดยเริ่มตั้งเต๊นท์รับบริจาคสิ่งของตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 16.30 น. และเทศบาลเมืองนางรองจะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องชาวอำเภอนางรองรวมถึงผู้สัญจรผ่านไปมาในครั้งนี้ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัียน้ำท่วมอย่างทันที

น้ำใจนางรอง ช่วยพี่น้องน้ำท่วม