นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลได้ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ หอประชุมอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์