ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงชิงรางวัลชนะเลิศ
-รางวัล”ไมค์ระอิ๊ก ระเอิด”
– ประเภท เพลงลูกทุ่ง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว พรวนัช โชติกลาง
— หมายเลข 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงอาทิตยา พิพ่วนนอก
— หมายเลข 4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ นางสาวชญานิศ จำนิจศิลป์
— หมายเลข 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ได้แก่ นายธานนท์ ทูลฉลอง
— หมายเลข 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ หยาดผักแว่น
— หมายเลข 5