นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองและนายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรองได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ซอยร่วมมิตรชุมชนวัดกลางโดยได้ใช้รถดูดโคลนของเทศบาลเมืองนางรองในการดูดโคลนที่ท่อระบายน้ำเพื่อเป็นการระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วม

นายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรองลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ชุมชนวัดกลางและชุมชนบ้านเก่า