งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนางรอง ได้จัดทำโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปี 2558 (หลักสูตรการทำไข่เยี่ยวม้า ไข่เค็ม ไข่เค็มพอก) ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2558 ณ ศาลาชุมชนจะบวก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์