ด้วยชมรมท่องเที่ยวและร้านอาหารเมืองนางรอง ร่วมกับเทศบาลเมืองนางรอง จัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์อารยธรรม 2 แผ่นดินไทย-กัมพูชา ” พร้อมกับธรรมบุญทอดผ้าป่าและ ประกวดภาพถ่าย “เส้นทางคาราวานบุญ” ในวันที่ 11-12 กรกฎา 2558 นี้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ระหว่างสมาชิกของชมรมฯ และผู้ประกอบการภาคเอกชนชายแดนของทั้งสองประเทศ