วันที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น.นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรองได้ออกไปมอบความช่วยเหลือให้กับ
นางเฉลิม อัมรานนท์ บ้านเลขที่ 94 ซ.มิตรภาพ ถ.สังขกาจประชานุสรณ์ ชุมชนบ้านเ้ก่า
ซึ่งเป็นบ้านที่โดนต้นไม้ล้มทับใส่บ้านทำให้บ้านเกิดความเสียหาย