ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนางรอง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาผู้สูงอายุ(กิจกรรมการใช้ประโยชน์สมุนไพร)เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558ณ ศูนย์สามวัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 70 คน