จากการแข่งขันเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

ผู้ผ่านการคัดเลือก

1. นายธานนท์ ทูลฉลอง

2. นายรุ่งเรื่อง คำเกิด

3. นางสาวอุทัยทิพย์ นามตะขบ

4. เด็กหญิงธารทิพย์ บุญเกิด

5. นายรัชชานนท์ ทรงบรรพต

นักร้องที่ผ่านการเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศ จากการประกวดร้องเพลงชิงรางวัล “ไมค์ละอิ๊ก ระเอิด” จากการประกวดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

1. นายภูมินาวัฒน์ ภัตติยะวานิช

2. นายประภาส วันชูมาตร

3. นายสิทธิศักดิ์ หยาดผักแว่น

4. นางสาวนิชาภัทธ์ เพียรสันเทียะ

5.นางสาวชญานิศ ชำนิจศิลป์

ให้ติดตามความเคลื่อนไหวกำหนดวันชิงชนะเลิศผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองนางรอง