เทศบาลเมืองนางรองได้จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2558 ขึ้นโดยเริ่มออกที่ชุมชนจะบวก ชุมชนโคกหลวงพ่อ ชุมชนดอนแสลงพันธ์ ชุมชนป่าตาเส็ง ชุมชนวัดสวนป่ารักน้ำโดยการนำของนายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง เพื่อนำการบริการต่างๆมาบริการให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเช่น สถานีตำรวจภูธรนางรอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานางรอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรองและโรงพยาบาลนางรองได้ออกให้บริการร่วมกับเทศบาลเมืองนางรองด้วย