นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรอง ได้ลงพื้นที่ดูปัญหาน้ำท่วมยังชุมชนวัดกลาง ชุมชนถนนหักพัฒนา ชุมชนวัดใหม่เรไรทองเพื่อทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างทันท่วงที