เทศบาลเมืองนางรองได้จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2558โดยได้เริ่มออกให้บริการที่ชุมชนวัดถนนหัก ชุมชนบ้านถนนหัก ชุมชนถนนหักพัฒนา ชุมชนทุ่งแหลม ชุมชนหนองโพรง ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง โดยการนำของนายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง เพื่อนำการบริการต่างมาบริการให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถานีตำรวจภูธรนางรอง โรงพยาบาลนางรอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานางรอง ได้ออกให้บริการร่วมกับเทศบาลเมืองนางรองด้วย