ขบวนแห่หลวงพ่อเพียร ศีลวิสุทโต วัดถนนหัก (ศีลวิสุทธาราม) คณะกรรมการการดำเนินการก่อสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อเพียร ได้น้อมนำองค์ประกอบ(ชิ้นส่วน) หลวงพ่อเพียร แห่ไปตามเส้นทางที่กำหนด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ ได้สักการะบูชาและร่วมงานการนำขึ้นประดิษฐานบนฐานที่ตั้ง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558นี้