โครงการสร้างเครือข่ายการมรส่วนร่วมในการดูแลเด็ก 0-72 เดือน ด้านโภชนาการงบประมาณ จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนางรอง
กิจกรรมการ มอบนมเสริมอาหารให้กับเด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 18 ราย พร้อมให้คำเเนะนำแก่ผู้ปกครอง ในการดูแลเรื่องโภชนาการแก่เด็ก และ มอบวิตามินช่วยเจริญอาหารและเเนะนำวิธีการใช้ยาด้วย