นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองได้เล็งเห็นถึงปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับชุมชนวัดหัวสะพาน ชุมชนจะบวก โดยให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
เมืองนางรองได้ออกไปเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนดังกล่าว โดยการเตรียมตั้งไดร์เวอร์
และตั้งเต๊นท์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับมือได้อย่างทันท่วงที