วันนี้เวลา 09.00น. โรงพยาบาลนางรองได้มาคัดกรองความดัน/เบาหวาน ประจำปี 2558 ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น 3