นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 10.30น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร