เทศบาลเมืองนางรอง ได้สนับสนุนโครงการอบรม ยุวมัคคุเทศก์ของโรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์