นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรองได้นำสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ณ วัดใหม่เรไรทองตามโครงการธรรมะพัฒนาจิตใจพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2554