วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ได้มอบอุปกรณ์จราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง