นางจินตนา อิทธิอมรกุล ผู้จัดการธนาคารออมสินนางรองร่วมสนับสนุนน้ำดิ่มสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนางรอง
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557)รับมอบโดยนายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรอง