เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เทศบาลเมืองนางรองร่วมกับอำเภอนางรองได้จัดให้มีพิธีเปิดถนนคนเดิน “ถมหมืดถมมอสตรีท” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดถนนถมหมืดถมมอสตรีท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์ ในการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดทั้งเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมไทย ตลอดจนการเป็น “เมืองแห่งตำนาน ลูกหลานรัชกาลที่ 1 สู่เมืองกีฬามาตรฐานโลก” โดยจัดให้มีกิจกรรมทุกวันศุกร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ บริเวณถนนสืบสหการ (หน้าบ้านพักนายอำเภอ)