เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองนางรอง ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงรัชกาลที่ 1 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ชาวบุรีรัมย์ ได้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลที่ 1) ที่ได้ก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ ตลอดทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายตามแนวทางเป้าหมายสูงสุดของจังหวัดบุรีรัมย์ “บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1”