เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 นายมาโนช ตันเจริญนายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วมเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มที่ 11 ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 75 คน ณ โรงแรมพนมรุ้งปุรี อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์