โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ นำโดน นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และผู้สูงอายุจาก 20 ชุมชน ในระหว่างวันที่ 13- 14 สิงหาคม 2557 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต้นแบบ ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครนายก และปฎิบัติธรรม ที่วัดธรรมจักร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก