เทศบาลเมืองนางรอง จัดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยนายมาโนช ตันเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก พระครูประสิทธิ์ ธรรมวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอนางรอง เจ้าอาวาสวัดขุนก้อง นายแพทย์สมควร ฉ่ำพึ่ง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน โรงพยาบาลนางรอง