เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบ