กศน.อ.นางรองร่วมกับเทศบาลเมืองนางรอง เปิดการสอนพื้นฐานการใช้ภาษาสู่อาเซียน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอนางรอง โดยนายกมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

พื้นฐานการใช้ภาษาจะเน้นการใช้ภาษาอักฤาเป็นหลัก รองลงมาคือภาษาจีน โดยเน้นการสนทนา ผู้เข้าเรียนไม่จำกัดความรู้ กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปที่สนใจ

เปิดสอน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 น. -18.00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 14.00 น.- 16.00 น.

หยุดวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์