เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๔ “การแข่งขันเรืออีโปงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม โดยได้รับเกียรติจากท่าน อภิชาติ งามกมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานได้มีการแข่งขัน ๗ ชนิดด้วยกัน
– การแข่งขันเรืออีโปงประเภท ๔ ฝีพายชาย
– การแข่งขันเรืออีโปงประเภท ๔ ฝีพายหญิง
– การแข่งขันเรืออีโปงประเภทคู่ผสม ๔ ฝีพาย ชาย ๒ คน หญิง ๒ คน
– การแข่งขันเขียดขี่ขอน
– การแข่งขันชักเย่อเรือ
– การแข่งขันค้ำถ่อเรือ
– การประกวดกองเชียร์
ผลการแข่งขันงานประเพณีสงกรานต์ “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๔”

๑. การแข่งขันเรืออีโปง ประเภท ๔ ฝีพายชาย
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ชุมชนวัดถนนหัก
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ชุมชนหนองโพรง
– รางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนถนนหักพัฒนา อบต.หนองยายพิมพ์ ชุมชนบ้านถนนหัก

๒. การแข่งขันเรืออีโปง ประเภท ๔ ฝีพายหญิง
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนหนองโพรง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ชุมชนวัดหัวสะพาน
– รางวัลชมเชย ได้แก่ อบต.หนองยายพิมพ์ ชุมชนบ้านถนนหัก ชุมชนวัดถนนหัก

๓. การแข่งขันเรืออีโปง ประเภท ๔ ฝีพายผสม
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้านถนนหัก
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ชุมชนหนองโพรง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
– รางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนวัดถนนหัก อบต.หนองยายพิมพ์ ชุมชนถนนหักพัฒนา

๔. การแข่งขันเขียดขี่ขอนชาย
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนหนองโพรง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ชุมชนป่าตาเส็ง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ชุมชนหนองกราด

๕. การแข่งขันเขียดขี่ขอนหญิง
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนถนนหักพัฒนา
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ชุมชนหนองโพรง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง

๖. การแข่งขันชักเย่อเรืออีโปง
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนหนองเสม็ด
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ชุมชนหนองโพรง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ชุมชนอบต.หนองยายพิมพ์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ ชุมชนถนนหักพัฒนา

๗. การแข่งขันค้ำถ่อเรืออีโปง
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อบต.หนองยายพิมพ์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ชุมชนหนองโพรง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ชุมชนถนนหักพัฒนา

๘. การประกวดกองเชียร์
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อบต.หนองยายพิมพ์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ชุมชนหนองโพรง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ ชุมชนถนนหักพัฒนา
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ ชุมชนจะบวก
– รางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนทุ่งแหลม ชุมชนบ้านถนนหัก ชุมชนวัดถนนหัก