คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง นำทีมงานออกสำรวจการขุดลอกลำนางรองและลำน้ำสาขา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองนางรอง