ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีสถิติในการเกิดอุบัติภัยสูง เนื่องจากประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งมีการจัดงานรื่นเริง งามฉลองต่างๆซึ่งทำให้เกิดอุบัติภัยและสาธารณภัยขึ้นได้ง่าย โดยเฉพาะอุบัติเหตุจราจร งานป้องกันฯ
เทศบาลเมืองนางรองตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการป้องกันอุบัติภัยและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขึ้นเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติภัยบนท้องถนนและเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาได้มีจุดพักผ่อนโดยได้ตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง