ผลการแข่งขันกีฬาสันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์

1.กรีฑา

1.1 ประเภทวิ่งผลัด 5×80 เมตร ชาย/หญิง
รางวัลชนะเลิศ ชาย ได้แก่ ทต.บ้านกรวดปัญญาวัฒน์
รางวัลชนะเลิศ หญิง ได้แก่ ทต. หนองเต็ง

1.2 ประเภทวิ่ง 100 เมตร ชาย/หญิง
รางวัลชนะเลิศ ชาย ได้แก่ ทต.บ้านกรวดปัญญาวัฒน์
รางวัลชนะเลิศ หญิงได้แก่ ทต.ลำปลายมาศ

1.3 ประเภทวิ่ง 1500 เมตร ชาย/หญิง
รางวัลชนะเลิศ ชาย ได้แก่ ทต.กระสัง
รางวัลชนะเลิศ หญิงได้แก่ ทต.หนองแวง

2.ฟุตซอล

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทต.อุดมธรรม

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทต.หลักเขต

3.เปตอง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทต.คูเมือง

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทต.บึงเจริญ

4.ตะกร้อ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทต.หนองแวง

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทต.หนองปล่อง

5.วอลเล่ย์บอล

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทม.นางรอง

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทม.บุรีรัมย์