เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 13.00น.- 16.00น. ได้มีการประชุมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(จปฐ.) ประจำปี 2557 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง โดยได้รับเกียรติขากนายไชยวัฒน์ พันธ์นรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์