เทศบาลเมืองนางรองโดยโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1) ได้ส่งนักเรียนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 31 “ชลบุรีเกมส์” ประจำปี 2556 รองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-28 มกราคม 2557 ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีผลงานดังต่อไปนี้

1. นายสันติ ทองคำ นักกีฬาดีเด่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา2556
2. กีฬาฟุตซอล(หญิง) 12 ปี  อันดับที่ 3(เหรียญทองแดง)
3. กีฬาหมากรุกไทย
3.1 รุ่นอายุ 12 ปี(หญิง) อันดับที่ 1(เหรียญทอง)
3.2 รุ่นอายุ 16 ปี(หญิง) อันดับที่ 1(เหรียญทอง)
3.3 รุ่นอายุ 18 ปี(หญิง) อันดับที่ 3(เหรียญทองแดง)
4. กีฬาหมากฮอส
4.1 รุ่นอายุ 18 ปี (ชาย) อันดับที่ 1(เหรียญทอง)
4.2 รุ่นอายุ 18 ปี (หญิง) อันดับที่ 1(เหรียญทอง)
4.3 รุ่นอายุ 16 ปี (หญิง) อันดับที่3 (เหรียญทองแดง)