ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของcovid-19 ในประเทศไทยรัฐบาลได้ประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายซึ่งโรคดังกล่าวส่งผลกระทบกับทั่วโลก การจัดกิจกรรมต่างๆในที่ชุมชนซึ่งมีประชาชนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากอาจเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค

เทศบาลเมืองนางรองได้ตระหนักถึงความสำคัญและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จึงของดการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2563ในวันที่ 13 เมษายน 2563 นี้

ซึ่งงานประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีหนึ่งที่ยังคงต้องให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทยซึ่งแต่ละครอบครัวสามารถจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือรวมถึงผู้สูงอายุกันภายในครอบครัว