บัญชีแยกชนิดกีฬา อปท. ที่ผ่านรอบคัดเลือก ระดับภาค

บัญชีแยกชนิดกีฬา อปท. ที่ผ่านรอบคัดเลือก ระดับภาค เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย(ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2561