วันนี้เวลา 09.30น.นายมาโนช ตันเจริญนายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานได้มอบวัสดุจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรนางรอง สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกับการ6 กองบังคับการตำรวจทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง