การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองนางรอง

****กําหนดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ รอบคัดเลือก ****