เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 พร้อมคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ
ครูโรงเรียนทีโอเอวิทยา ได้ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนดีเด่น
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556