ข่าวประชาสัมพันธ์..แจ้งการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2560 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม-กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง