เทศบาลเมืองนางรอง ขออภัยพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานประเพณีแห่เทียนหรรษา ประจำปี 2560 จากถนนประชาสันติสุขย้ายไปจัดที่สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ ด้วยข้อจำกัดของสถานที่และความเป็นระเบียบเรียบร้อย