ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวนางรอง และพื้นที่ใกล้เคียง เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจติดตามการดำเนินงาน เครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์